Κριθάρι Αλευροποιημένο

Κριθάρι Αλευροποιημένο

Αρίστης ποιότητας εγχώριο προϊόν

Διατίθεται σε σάκους 25kg & 40kg (ολόκληρο/σπαστό/αλευροποιημένο)