Ενσίρωμα καλαμποκιού

Ενσίρωμα καλαμποκιού

Καλλιέργεια αραβοσίτου για ενσίρωση

Ενσίρωση είναι η διαδικασία διατήρησης χονδροειδών ζωοτροφών σε χλωρή κατάσταση . Πιο συγκεκριμένα τα κτηνοτροφικά φυτά αφού συγκομιστούν στο κατάλληλο στάδιο κόβονται σε μικρά τεμάχια και στη συνέχεια συγκεντρώνονται σε ειδικές κατασκευές τους σιρούς όπου ακολουθούν ορισμένες απλές κατεργασίες προκειμένου να παραχθεί το ενσίρωμα το οποίο είναι έτοιμο μετά από 35 – 40 ημέρες.

Οι χονδροειδείς ζωοτροφές που μπορούν να ενσιρωθούν είναι τo καλαμπόκι.

Η τεχνική της ενσίρωσης

Μετά την κοπή και το τεμαχισμό των φυτών , η χλωρομάζα μεταφέρεται στο σορό, με φορτηγά ή με ειδικές ρυμούλκες όπου τοποθετείται πάνω στο δάπεδο και στρώνεται ομοιόμορφα. Όταν η ποσότητα που έχει συγκεντρωθεί είναι αρκετή το φυτικό στρώμα πατιέται με ένα βαρύ ελκυστήρα, ο οποίος διέρχεται επανειλημμένα πάνω στη χλωρομάζα. Το γέμισμα του σορού συνεχίζεται και οι νέες ποσότητες που φθάνουν τοποθετούνται σε στρώματα πάνω στη χλωρομάζα που έχει ήδη συμπιεστεί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συμπίεση της χλωρομάζας στα τοιχώματα του σορού, γιατί στα σημεία εκείνα συνήθως μουχλιάζει και χαλάει το ενσίρωμα.

 Πλεονεκτήματα του ενσιρώματος

 • Είναι ο μόνος τρόπος συντήρησης και διατήρησης της χορτομάζας την οποία μπορούν να έχουν τα ζώα ολόχρονα.
 • Το ενσίρωμα είναι πιο ελκυστικό στα ζώα παρά οι άλλες τροφές.
 • Περιορίζεται η χρήση συμπυκνωμένων ζωοτροφών.
 • Η ενσίρωση είναι πιο οικονομική από τη φυσική ξήρανση
 • Το ενσίρωμα δεν κινδυνεύει από πυρκαγιά όσο ο σανός.
 • Η διαδικασία ενσίρωσης δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες από τις οποίες εξαρτάται η διαδικασία φυσικής ξήρανσης, καθώς και η ποιότητα.
 • Το χωράφι απελευθερώνεται πιο γρήγορα για την επόμενη καλλιέργεια.
 • Γίνεται πιο ορθολογιστική χρήση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων για κτηνοτροφικά φυτά.
 • Αποθηκεύεται μεγαλύτερη ποσότητα χορτομάζας σε μικρό χρονικό διάστημα.
 • Αποτελεσματική χρήση σε διαφορετικές χονδροειδείς ζωοτροφές και περιεχόμενα σε ξηρά ουσία.
 • Επιταχυνόμενη όξυνση αποφεύγοντας απώλειες σε ενέργεια.
 • Εξαιρετική αερόβια σταθερότητα (για τουλάχιστον 7 ημέρες).
 • Χαμηλές απώλειες σε ξηρά ουσία και ενέργεια μετά το άνοιγμα του σιρού.