Κριθάρι

Κριθάρι

Αρίστης ποιότητας εγχώριο προϊόν

Διατίθεται σε σάκους 25kg & 40kg (ολόκληρο/σπαστό/αλευροποιημένο)