Καλαμπόκι Αλευροποιημένο (μπομπότα)

Καλαμπόκι Αλευροποιημένο (μπομπότα)

Αρίστης ποιότητας εγχώριο προϊόν με ποιοτικά χαρακτηριστικά,

  • της Υγρασίας
  • των Ξένων υλών
  • της απουσίας βαρέων μετάλλων, φυτοφαρμάκων και αφλατοξινών.
  • την Καθαρότητα

Διατίθεται σε σάκους 25kg & 40kg (ολόκληρο/σπαστό/αλευροποιημένο)