Μηδικάλευρο

Μηδικάλευρο

Προέρχεται από τεχνητή αποξήρανση μηδικής.

Το μηδικάλευρο / τριφυλλάλευρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • στην διατροφή των αιγοπροβάτων για αντικατάσταση ή συμπλήρωση της χονδροειδούς τροφής (βόσκησης ή σανού), χωρίς περιορισμό.
  • στην διατροφή των κουνελιών, σαν αυτούσια τροφή ή ενσωματωμένη στο μίγμα κουνελιών σε ποσοστό μέχρι 35%
  • στην διατροφή των μονόπλων (αλόγων κλπ)
  • στην διατροφή των στρουθοκαμήλων σαν αυτούσια τροφή ή ενσωματωμένη στο μίγμα στρουθοκαμήλων

Διατίθεται σε σάκους 25kg 40kg