Σογιάλευρο

Σογιάλευρο

(Πρωτεΐνη 46%) Διατίθεται σε σάκους  40kg